ข่าว - An Overview

ปิดช่องว่างการเข้าถึงบริการทางสุขภาพของผู้สูงอายุ จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าใช้บริการทางสุขภาพลดลงอย่างมาก มาตรการต่างๆ ที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางจะช่วยเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการได้

พบรอยเท้า ‘ไดโนเสาร์’ หายากยุคก่อนประวัติศาสตร์ในสก็อตแลนด์

'คุณภาพและศักยภาพ’ คือเหตุผลสำหรับการพัฒนาของอ็อกซ์

โรงพยาบาลระนอง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

กองบริหารทรัพยากรบุคคล จรรยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และมาตรฐานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

การประชุมหารือสำหรับกรอบความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประเทศไทย การประชุมหารือสำหรับรายงานวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบ สมัครงานกับธนาคารโลก (ภาษาอังกฤษ) มัลติมีเดีย ติดต่อสำนักงานธนาคารโลกประจำประเทศ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการ

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี รับย้ายข้าราชการ

ตร. เชิญ ‘บิณฑ์-แฟนทอม’ เข้าให้ข้อมูล ‘น้องอิน’

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ more info นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

กลุ่มงานบริหารและพัฒนารูปแบบการจ้างงานทางเลือก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *